Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als als leverancier (bioalegria e.K.) sluit via de website algamar.de/. Tenzij anders is overeengekomen, zijn uw eigen gebruikte voorwaarden niet van toepassing.

(2) “De consument” in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Het sluiten van een overeenkomst

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

Ons aanbod op het internet is niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract te sluiten.

(2) U kunt een bindende koop (bestelling) doen via het online winkelmandje-systeem.
De goederen die u wilt aankopen worden in het “winkelmandje” geplaatst. U kunt het “winkelmandje” via de betreffende knop in de navigatiebalk openen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de pagina “Afrekenen” en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling. Voordat u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens opnieuw te controleren en te wijzigen (ook via de “terug”-functie van uw internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het indienen van de bestelling via de knop “bestelling onder voorbehoud van betaling” doet u ons een bindend aanbod.
U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van de overeenkomst) vindt plaats binnen 2 dagen door een bevestiging in tekstvorm (bijv. per e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan u wordt bevestigd (orderbevestiging).
Als u geen bericht heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. In dit geval worden de reeds betaalde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en dat dit met name niet wordt verhinderd door Spam-filters.

§ 3 Restitutierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt het restitutierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde overeenkomst.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de betaling van de goederen volledig is.

§ 4 Garantie

(1) Er zijn wettelijke rechten voor aansprakelijkheid bij gebreken.

(2)Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, alsmede de plaats van jurisdictie, is onze vestigingsplaats, zolang u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemeen rechtsgebied in Duitsland of de EU heeft of als uw verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om ook een beroep te doen op de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Consumenteninformatie

1. Identiteit van de verkopen

bioalegria e.K.
Krumme Str 4
12203 Berlijn
Duitsland
Telefon: 00493091551364
E-Mail: shop@algamar.de

2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften “Sluiting van de overeenkomst” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Overeenkomst-taal, opslag van overeenkomst

3.1. De taal van de overeenkomt is Duits.

3.2. De volledige tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmand-systeem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie in de browser. Na ontvangst van de bestelling worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden bij het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmogelijkheden

5.1. De in het aanbod genoemde prijzen en de verzendkosten bepalen samen de totaalprijs. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief belastingen.

5.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de koopprijs. De verzendkosten zijn te vinden op de pagina met verzendkostenop onze website of in het betreffende aanbod. Verzendkosten worden tijdens het bestelproces apart getoond en zijn voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.

5.3 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstig gemarkeerde knop weergegeven.

5.4 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden,kunnen betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk betaald worden.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen tijdens de verzending pas bij de overhandiging van de goederen aan u wordt overgedragen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de onderneme,r of een andere door hem aangewezen vervoerder, zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-bepaling in onze algemene voorwaarden. (Teil I).

Deze algemene voorwaarden en consumenteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de handelsbond die gespecialiseerd is in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke overeenstemming. De handelsbond Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van claims. Meer informatie vindt u onder: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

8. Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG
De Europese Commissie biedt een platform voor online buitengerechtelijke geschillenbemiddeling (OS-platform), dat te vinden is via: https://ec.europa.eu/odr.

laatste update: 19.11.2018

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00